Site news

 
 
Picture of System Administrator
Taklimat Wakaf Kesihatan
by System Administrator - Monday, 21 November 2016, 10:21 AM
 
Misi
Membangunkan sebuah hospital wakaf di Malaysia dengan gerakan kesedaran wakaf melalui program motivasi amal dan lain-lain aktiviti yg akan menyumbang ke arah usaha ini.

https://www.facebook.com/wakafkesihatan/
xw